Torsdag 19/7 
Ankomst från 17.00

Fredag 20/7
Första start 9.00 (kan komma att ändras beroende på antal starter)
Klass 1 – 110cm
Klass 2 – 120cm
Klass 3 – 130cm

Lördag 21/7
Första start 9.00 (kan komma att ändras beroende på antal starter)
Klass 4 – 115cm
Klass 5 – 125cm
Klass 9 – 140cm
Klass 6 – 135cm

Söndag 22/7
Första start 9.00 (kan komma att ändras beroende på antal starter)
Klass 8 – 130cm
Klass 7 – 145cm
Klass 10 – 120cm